Hastighetsövervakning införs i Lundbytunneln

Lundbytunneln på Hisingen kommer att få automatisk hastighetsövervakning nästa år.
I januari ska Statens provnings- och forskningsinstitut testa vilken teknik som fungerar bäst i Lundbytunneln - radar eller slingor i vägbanan. Berit Fredling på länsordningspolisens stab säger till Västekot att den automatiska hastighetsövervakningen ska vara i gång före sommaren. Också ett par sträckor på E20 och väg 161 på Bokenäset ska övervakas på samma sätt som Lundbytunneln.