Hemtjänstarbete stoppad av skyddsombud

I Avesta stoppades i veckan hemtjänstarbetet hos en omsorgstagare av Kommunals skyddsombud.
Anledningen var att arbetet hos den aktuella personen medfört att vissa i hemtjänstpersonalen drabbats av hudutslag av okänd art. Kommunen begärde då pövning hos Arbetsmiljöverket av skyddsombudens åtgärd. Men verket anser att det inte finns skäl att meddela något omedelbart förbud men att det är angeläget att problemen utreds och åtgärdas. Hemtjänstarbetet i det här speciella fallet kan därför återupptas, säger verket.