Forsatta turer kring de omhändertagna korna i Mora

I går fick 26 av de kor som omhändertagits från en bondgård i Mora återvända efter ett beslut i Kammarrätten. Men följetongen lär inte vara över med det, för både gårdens ägare och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Mora överklagar Kammarrättens dom.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Jojje Lintrup, tycker att Kammarrättens dom är mycket märklig. - Vi överklagar domen dels för att den underkänner veterinärens kompetens men också för att rätten dömt att man ska lämna tillbaka vissa djur på grund av omständigheter som tillkommit efter vårt ingripande. Å ena sidan ger Kammarrätten Miljö- och hälsoskyddsnämnden rätt. Det var rätt att omhänderta korna, men å andra sidan ger rätten tillbaka åtmionstone en del av djuren. Det tycker Jojje Lintrup är konstigt. Dessutom reagerar han mot att rätten tar hänsyn till förbättringar som gjorts på gården efter det att korna omhändertogs. - Det vore som att ett blåmärke som försvinner från en misshandlad person skulle vara en förmildrande omständighet i ett misshandelsfall. Även om en del av korna nu är tillbaka hos ägarna på gården kan det faktiskt hända att kommunen på nytt måste ingripa. För enligt beslutet får det finnas högst 80 kor på gården. Och det kan vara fler än 80 nu. - Då måste de ta bort en del djur.Vi hoppas att vi ska slippa rycka ut igen och få dem som nya ärenden hela tiden.