Carina Hägg får bakläxa för avdrag

Riksdagsledamoten och socialdemokraten Carina Hägg från Värnamo får bakläxa på sin deklaration.

Hon har begärt för mycket avdrag på skatten i samband med sitt riksdagsuppdrag och när nu Skatteverket granskat hennes deklaration, så sänks avdraget med en tredjedel och hon får igenom ett avdrag på 44 000 kronor.

Bland annat anser Skatteverket, att Carina Hägg har räknat med vissa kansliavgifter dubbelt.

Av Häggs avdrag för utgifter i samband med riksdagsuppdraget på totalt drygt 66 000 kronor avsåg drygt 38 000 kronor avgifter till den socialdemokratiska riksdagsgruppen samt till socialdemokratiska partidistriktet i Jönköping.

Skatteverket påpekar att avdrag för arbetsbiträde och liknande för mer än ett kansli inte kan anses vara motiverat.