Föräldrar ska läras upp i språkutveckling

De närmaste veckorna får alla föräldrar i Eskilstuna som har en förstaklassare med sig en broschyr och en 25 minuter lång CD-skiva från föräldramöten i klassen. ”Föräldrar - en resurs för sina barn” är rubriken. Materialet kommer från den ideella föreningen Kod-Knäckarna som utarbetat materialet utifrån olika forskningsteorier om barns språkutveckling.

Att Eskilstuna deltar är en följd av det arbete med screening och läsinlärning som pågått i Eskilstunas skolor de senaste fyra åren.

– Vi vill underlätta mötet mellan lärare och föräldrar i arbetet med att tidigt uppmärksamma barn som visar tecken på läs- och skrivsvårigheter. Materialet visar hur föräldrar med enkla metoder kan stötta sina barn, säger Margareta Forsberg, skolchef.

Även lärarna får stöd att utveckla sitt arbete med läsinlärning. De får ett mer utförligt material om god läsutveckling med två böcker, DVD och studiehandledning. Kommunens veteranlärare ger lärare i de lägre årskurserna en halv fortbildningsdag i hur materialet ska användas i klassen.

Kod-Knäckarsatsningen startar samtidigt i tio kommuner runt om i landet och kommer att utvärderas för att se om Eskilstuna och andra kommuner ska fortsätta arbeta med materialet.