Bristande arbetsro riskerar flygsäkerheten inom försvaret

De senaste årens helikopterolyckor inom försvarsmakten är en följd av ständiga omorganisationer och ekonomiska neddragningar. Detta enligt Alf Ingesson Thor, flygpsykolog hos försvaret.

Vid de fem helikopterolyckorna som inträffat under 2000-talet har totalt 14 personer omkommit. Enligt flygpsykologen Alf Ingesson Thor handlar mycket om att man har haft fokus på fel saker.

Istället för flygsäkerhet har man koncentrerat sig på omorganiseringen från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar anser han.

Enligt Alf Ingesson Thor är det här en utveckling som inleddes för runt tio år sedan men vem som har det yttersta ansvaret menar han är svårt att säga.

Istället vill han nu se det som han tror är lösningen för att komma tillrätta med problemen.

– Det man behöver är lugn och ro, säger Alf Ingesson Thor.