Ingen regional folkomröstning om trängselavgifter

Det blir ingen folkomröstning om trängselavgifter i Stockholms läns landsting.
Folkpartiet har föreslagit att landstinget borde ansvara för en regional folkomröstnig. Men den politiska majoriteten socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister säger nej eftersom landstinget inte kan bestämma något om trängselavgifter för bilar i Stockholm. Det är politikerna i Stockholms stad som ska besluta i frågan om trängelsavgifter. Folkpartiets pressekreterare i landstinget Patrik Silverudd säger dock att frågan påverkar landstinget genom att trängselavgifterna, om de införs, kan ge fler resenärer i kollektivtrafiken vilken drivs av landstinget .