Markfråga i Eskilstuna uppe i regeringen

Regeringen har beslutat att inte ta upp ett överklagande som gäller detaljplanen för Svallinge gärde i Eskilstuna där ett nytt köpcentrum ska byggas och där planer finns för en ny camping.
Därmed gäller detaljplanen som den är utformad. Det var en privatperson som hade överklagat detaljplanen, men han hade inte formell rätt att överklaga.