Strängnäs vill köpa Malmby flygfält

Strängnäs Kommun vill köpa Malmby flygfält av staten. I ett brev till Fortifikationeverket skriver kommunen att man är intresserade av att köpa flygfältet, om militären inte längre ska använda det.
Kommunen vill köpa flygfältet för att på det sättet får större inflytande på hur flygfältet används, och att det i sin tur förbättrar möjlighetern att bygga nya bostäder i närheten.