Löneavdrag för kränkande polis

Löneavdrag i tio dagar - det blev disciplinpåföljden för den polis i Uppland som anmälts för att ha kränkt flera kvinnliga kollegor.
Det var vid en personaljulfest förra året som kränkningarna skedde. Enligt anmälan ska polismannen ha stoppat händerna innanför en kvinnlig anställds kavaj och smekt henne över ryggen. En annan kvinnlig kollega tog han i håret och sa att han ville ha henne så naken som möjligt. På en tredje kollega stack han in handen under hennes kofta och klappade henne på magen. Själv säger polismannen att han vid den aktuella festen var glad och upprymd, inte så mycket pga av alkoholen, utan för att han fått ett glädjande besked från sin läkare. Han säger sig också vara öppen till sin natur som människa och att han ofta ger kollegor en klapp på axeln för att visa uppskattning. Händelserna på julfesten är dock inte dom enda; enligt anmälan ska polisen också vid olika tillfällen ha fällt sexistiska yttrande till kvinnliga kollegor. Han ska bland annat ha sagt "hörru lilla stumpan" och "lilla älskade vän". Till en kvinnlig anställd som genomförde ett installationsarbete på golvet ska han ha uttalat att hon var "smidig som en katta". Personalansvarsnämnden konstarerar att polismannen genom sitt sätt att uppträda vid upprepade tillfällen har åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Felen framstår som så allvarliga att strängare påföljd än varning är påkallat, skriver man, och beslutar alltså om löneavdrag i tio dagar. Polisens agerande har tidigare polisanmälts, men förundersökningen i målet lades ned eftersom åklagaren inte ansåg att det rörde sig om sexuella trakasserier i lagens mening. Länspolismästare Göran Lindberg ville ändå att polismannen skulle straffas och förde därför ärendet vidare till rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd.