Företagen jagar folk under utbildning

Utbildningar och statsbidrag förloras på grund av jakten efter arbetskraft på en het arbetsmarknad.

Arbetsgivarna ropar efter kvalificerad arbetskraft. Men en het arbetsmarknad och brist på personal gör att arbetsgivare inte väntar och siället anställer personer som går under utbildning.

Och för de som anordnar en så kallad KY- utbildning, kvalificerad yrkesutbildning, så är det ett stort problem eftersom man förlorar statsbidrag.

En utbildningsamordnare som drabbats av detta är KY-utbildningen i Malå, där man har en utbildning som bland annat ger jobb inom gruvnäringen.

Jord- berg - och mediaborrning heter utbildningen och när man är klar ska man kunna arbeta självständigt som borrare eller arbetsledare vid anläggningsarbeten ovan eller under jord.

Av 25 personer så var det nyligen bara 7 personer som gick färdigt den 80 veckor långa utbildningen, det säger Johnny Önnerlöv, en av de som står bakom yrkesutbildningen i Malå  och VD för ett företag som ägnar sig åt prospekteringsborrning.

För att få fler att gå utbildningen färdigt har man bland annat varit i kontakt med arbetsgivarna om att hitta lösningar och man har också packat ihop utbildning så att kurserna går över t.ex. sommaren och därmed tar bort lov för att eleverna ska få sluta tre månader tidigare, det säger Johnny Önnerlöv.

Enligt Johnny Önnerlöv så är det LKAB och Boliden som har störst förståelse för det här problemet och man försöker också hitta olika lösningar säger han.

Myndigheten KY betalar mellan 55.000 och 60.000 kr i statsbidrag per elev och år.