Allt dyrare läkemedel i regionen

Medicinerna blir en allt tyngre kostnad för sjukvården. Västra Götalandsregionens kostnader för receptbelagda läkemedel har hittills iår ökat med nästan nio procent. Kostnaderna uppgår till sammanlagt cirka tre miljarder kronor. Ökningen i regionen är lika stor som i övriga landet.