Just nu
  • Brand i gasolgrill spred sig till huset.

Stor biogassatsning i Falkenberg

Sydkraft vill bygga landets största biogasanläggning med gödsel som råvara för energiframställning, på gården Hällerup i Falkenberg.
Bygget beräknas kosta cirka 60 miljoner kronor och Sydkraft vill komma igång år 2004. En kontaktgrupp har bildats som ska träffa lantbrukare och andra berörda fastighetsägare. Projektledaren Karin Nielsen säger att det som krävs innan allt är klart för byggstart är ett beslut från Sydkrafts styrelse och tillstånd enligt miljöbalken. Karin Nielsen tror inte att en biogasanläggning skulle innebära några luktproblem eftersom den kommer att placeras långt ifrån bostäder.