Sjuksköterska slarvade, patient dog

En sjuksköterska på ett äldreboende i Jönköpings kommun har anmälts till Socialstyrelsen efter en rad missar och övertramp.
Bland annat avled en kvinna efter det att sjuksköterskan glömt sätta på hennes syrgas. Det var på kvällen den 25 september i år som sjuksköterskan helt enkelt glömde att koppla på syrgasen till den svårt sjuka kvinna. Kvinnan avled på morgonen dagen efter. Men enligt Karin Wahlöö de Soto, medicinskt ansvarig sjuksköterska, var kvinnan redan döende och det går inte säga att sjuksköterskans slarv påverkat hennes dödsfall. Hon påpekar samtidigt att det är ett mycket allvarligt fel som i andra lägen kunnat få direkt livshotande följder. Men det här är ändå bara en i raden av missar och övertramp från sjuksköterskans sida. Sjuksköterskan har flera gånger fattat beslut som ska tas av läkare, hon har ändrat i ordinationer med mera. Inte mindre än sex gånger under perioden juni till oktober i år har hon åsidosatt regler och säkerheten för patienterna. Att hon kunnat fortsätta under så lång tid gör att medicinskt ansvariga sjuksköterskan Karin Wahlöö de Soto riktar kritik mot den egna organisationen och hon säger till nyheterna att man kommer att se över organisationen för avvikelserapporteringen.