Matsnusk på vägkrogar i Mariestad

De två vägkrogarna Rattugglan och Route 66 utanför Mariestad är så nedslitna, att det är svårt att hålla rent i lokalerna. Nu äventyras matens kvalitet, fastslås i inspektionsrapporter som miljökontoret i Mariestad gjort.
Kommunen kräver ett möte med vägkrogarnas ägare den 10 januari för att diskutera den dåliga hygieniska situationen. Enligt miljö- och hälsoskyddsinspektör Lars Sylvén på Mariestads kommun så är lokalerna mycket hårt slitna på de båda krogarna. Det är svårt för personalen att få bort smuts, och det ökar risken för föroreningar i maten. Både Route 66 och Rattugglan har tidigare fått kritik när det gäller hygienen. Vägkrogarna ägs av företaget Carestel i Göteborg.