Nytt program för miljön i Skåne

Länsstyrelsen presenterade idag ett nytt program för att förbättra miljön i Skåne. Framförallt handlar åtgärderna i programmet om att minska trafikens verkningar på miljön.
Lägre biljettpriser i kollektivtrafiken, mer havsbaserad vindkraft och trängselavgifter! Det är tre av de 300 åtgärder som länsstyrelsen i Skåne idag föreslog för att förbättra miljön. - Nu gäller det att öka takten i arbetet för att nå miljömålen, säger landshövdingen Bengt Holgersson. Det är framför allt inom trafiksektorn som länsstyrelsen vill göra satsningar.
Magnus Quick