Konkurrens lösning på psykiatrikrisen

Den borgerliga landstingsledningen i Uppsala län berättar nu för första gången om hur den tänker sig att angripa krisen inom psykiatrin. Det handlar om att skapa konkurrens, säger kristdemokraternas landstingsråd Jonas Segersam, som under en längre tid analyserat situationen inom psykiatrin:

- Vi har en hel del förslag vi vill prova, till exempel är psykiatrin en verksamhet som drivs nästan uteslutande i landstingets regi. Så lägga ut på entreprenad vill vi prova, det finns goda exempel att det fungerat bra.

Allt fler konstaterar nu att psykiatrin i Uppsala län befinner sig i kris. Det talas om patienter som får vänta väldigt länge för att få hjälp, det talas om dålig arbetsmiljö för personalen, bristande ledarskap och läkare som säger upp sig för att i stället jobba utanför Uppsala län. Så ser krisbilden ut.

Och i morse i Upplandsnytt erkände också landstingsstyrelsens ordförande moderaten Erik Weiman att den borgerliga majoriteten vid maktövertagandet efter valet inte förstod hur illa det var inom psykiatrin.

- Om man hade sagt oss när vi tog över att det var så här allvarligt då hade jag nog inte trott på det.

Att pröva med högre löner för att locka psykiater till Uppsala län är däremot knappast en lösning, säger Jonas Segersam:

- Vi har provat det, den har höjts för något år sedan, men det har visat sig att det inte är så effektivt. Det är nog inte det det hänger på utan på trivsel och att man känner att man har inflytande över sin situation.