Nytt avtal om hårdare kontroll av färjepassagerare

I London antog 106 länder på fredagen nya internationella regler för att höja säkerheten mot terrorism till sjöss. Reglerna, som träder i kraft sommaren 2004, kommer att innebära förstärkt säkerhet i hamnar och på frakt- och passagerarfartyg.
För färjepassagerare kommer det att betyda att ombordstigningen blir mer lik den på ett flygplan. Johan Fransson, sjösäkerhetsdirektör på Sjöfartsinspektionen har lett konferensen i London. Nästan som flygkontroll – Det kommer att bli ungefär jämförbart i alla fall, säger han. Problemen när det gäller säkerheten på färjor är den stora mängd fordon och människor som ska ombord. – När vi har ett normalt säkerhetsläge tror jag inte att passagerarna kommer att märka särskilt mycket av de här nya reglerna, men när det blir ett förhöjt hot mot en färja eller mot färjetrafiken över huvud taget, då kommer man alldeles avgjort att märka det, säger Johan Fransson. Tre säkerhetsnivåer De nya reglerna laborerar med tre säkerhetsnivåer, normal, förhöjd risk och högsta säkerhetsnivå, när något hotande anses vara nära förestående, eller något redan har hänt. I land kommer de hamnar, som har internationell sjöfart att stängslas in så att de blir slutna områden. Förutom striktare kontroll av fartygspassagerare och innehållet i bilar, som kör ombord, ska också kontrollen skärpas av de enorma mängder containrar, som fraktas med fartyg världen runt. – Men, säger Johan Fransson, säkerhetsarbetet till sjöss handlar om avvägningar. Sjöfarten är helt avgörande för världshandeln och reglerna kan inte vara så skarpa att vi allvarligt hindrar världshandeln. Då rasar ekonomierna ihop. Kan man tänka sig att färjetrafiken ska vara lika hårt kontrollerad som flyget i alla lägen? – Nej, det går helt enkelt inte om man har 2 000 till 3 000 passagerare som ska gå ombord på ett fartyg på en halvtimme. Då är det omöjligt att genomföra samma typ av kontroll som man har på flyget. Men när det blir högre säkerhetsnivåer då kommer kontrollerna att bli väentligt skarpare än vad de är i dagsläget, säger Johan Fransson.
Agneta Ramberg, London