Centrala Kalmar i mörker

Centrala Kalmar drabbades av ett timslångt elavbrott i eftermiddags. Det orsakades av ett tekniskt nätfel hos Graninge Kalmar Energi och berörde 720 abonnenter i centrum och fyra intilliggande kvarter. Bland annat drabbades flera affärer av strömavbrottet.