Bra betyg för privat vårdcentral

Vård och omsorg i Brålanda som sen ett år tillbaks sköts av ett privat företag fungerar lika bra som den vård och omsorg som ges på andra håll i Vänersborgs kommun. Det visar en undersökning som socialförvaltningen i kommunen gjort. Socialförvaltningen har med hjälp av enkätfrågor jämfört den privata vården med den kommunala och det samlade intrycket blir att dom flesta är nöjda med både vård och omsorg. Det var den första februari som all vård i Brålanda lades ut på entreprenad. Numera är det företaget Grannservice som har hand om vård och omsorg i Brålanda.