Förslag på nya biskopar

13 namn diskuteras nu inom kyrkan på Gotland som tänkbara kandidater till ny biskop i Visby stift.
Bland förslagen finns tre kvinnor, Margareta Hemström, chef för kyrkokansliet i Uppsala, Margareta Isberg, domprost i Västerås, samt Elisabeth Gerle, rektor för Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund. De män som diskuteras är bland andra Anders Alberius, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet, Lars B Stenström, kyrkoherde i Örebro samt HB Hammar kyrkoherde i Öja. Visby stift skickar nu namnförslagen till röstberättigade inom SKUT för att få in fler namnförslag.