"Extrapengarna till högskolan räcker inte"

Regeringen anslår 240 miljoner kronor extra till högskolan, bland annat till fler lärare. Regeringen kallar det en satsning på kvalitet, men flera högskolor och universitet tror inte att de här pengarna kommer ge fler lärare.

– Hade jag varit politiker hade jag väl kallat det för en satsning men när vi ser det från den totala universitetssynpunkten så blir det att staten äter upp på ett håll och så vi får ett bidrag för att ungefär täcka vad man äter upp, säger Göran Bexell, rektor på Lunds universitet.

Regeringen berättade på onsdagen att man vill satsa på högskolan och ger 240 miljoner kronor för att höja kvaliteten.

”Fler lärare behövs”
Pengarna ska bland annat gå till fler lärare i ämnen som samhällsvetenskap, naturvetenskap eller historia, säger utbildningsminister Lars Leijonborg.

– Det är nödvändigt att höja kvaliteten på många högskoleutbildningar. Lärartätheten är för låg på många håll, säger han.

Men Göran Bexell på Lunds universitet säger att problemet är att lärarnas löner varje år går upp mycket mer än vad tillskotten till universiteten ger.

I alla fall inte färre lärare
Och så länge inte regeringen ger mer pengar till lärarlöner när budgeten kommer i nästa vecka, blir det inte fler lärare i Lund. Tack vare de nya pengarna blir de bara inte färre.

– Vi har just räknat på vad det kommer att innebära och då kan man se att våra kostnadsökningar ungefär är precis vad vi får, nämligen 25 miljoner kronor, säger Göran Bexell.

Flera universitet som vi pratat med, håller med och många säger som Göteborgs universitets prorektor Lennart Weibull.

”Det behövs verkligen mer pengar”
– Det är klart att vi är glada över att vi får de här pengarna för det behövs ju verkligen pengar, inte minst till humaniora och samhällsvetenskap. Å andra sidan är det ju förhållandevis små pengar i förhållande till behoven. Att tro att de här pengarna ger de stora effekterna tror jag är väl optimistiskt, säger Lennart Weibull.

– Totalt sett blir det ju inte så mycket kvalitetsökning. Så att för att vi skulle kunna göra ett totalt lyft för alltihop så skulle vi kräva åtminstone ett par, tre, fyra gånger mer än detta, säger Göran Bexell på Lunds universitet.

Gustav Edman, P3 Nyheter
gustav.edman@sr.se