IT-projekt i Stockholms skolor får hård kritik

Stockholms stads projekt IT i skolan, som kostat mer än en miljard kronor, får idag hård kritik från stadens egna revisorer.
Stockholms stads projekt IT i skolan har pågått sedan 1993 och kostat stora summor, men hur stora går enligt revisorerna inte att få fram. Troligen rör det sig om mellan 1 och 2 miljarder kronor - bara utbyggnaden av Stockholms skoldatanät har kostat 700 miljoner kronor. Revisorerna riktar alltså allvarlig kritik mot att skoldatanätet används alldeles för lite. Mer än hälften av Stockholms grundskoleelever har aldrig använt skoldatanätet.