”EMU-medlemskap skulle pressa priser”

Priserna i Sverige är fortfarande 20 procent högre än i EU-länderna i genomsnitt, visar Konkurrensverket i två rapporter. Verket anser att ett svenskt medlemskap i EU:s valutaunion EMU skulle pressa priserna.
– Vår förklaring är att det är bristande konkurrens som är orsaken till det här, och det är ju helt onödigt, säger verkets tillförordnade generaldirektör Jan-Erik Ljusberg. Hur ser utvecklingen ut sedan vi blev medlemmar i EU, är priserna i Sverige i förhållande till övriga EU sjunkande eller stiger de? – Vi har, tror jag, dragit nytta av EU-medlemskapet på så sätt att vi har fått successivt litet sjunkande priser visavi EU, men det är alltför stor skillnad kvar, det är vår mening. Prisgapet mellan Sverige och övriga EU är alltså fortfarande för stort, anser Konkurrensverket. Det skulle kunna vara tio procent istället för tjugu med ökad konkurrens. ”Sverige bör gå med i EMU” Inom dagligvaruhandeln anser Konkurrensverket att koncentrationen snarare ökat än minskat i Sverige. Det måste bli lättare för utländska företag att komma in och konkurrera. Kommunerna måste ta hänsyn till konkurrensen när bygglov för nya butiker behandlas, apotekens monopol slopas, lyder några av förslagen, och så anser Konkurrensverket att Sverige ska gå med i EMU, och byta kronan mot euro. – Vi anser att det i huvudsak är positivt, speciellt eftersom både vi konsumenter men även inköpare har lättare att jämföra priser med en enda valuta, och vissa företag har nog lättare att handla med inre marknaden när man slipper valutakursrisker, säger Jan-Erik Ljusberg. Verket begär också mer pengar Konkurrensverket föreslår också att verket ska få mer pengar av regeringen för att kunna slå till mot fler branscher där de misstänker att olagligt prissamarbete bidrar till att hålla priserna uppe. Hittills har verket gjort gryningsräder mot bensinbolagen och asfaltbranschen, men det skulle behövas fler, säger Jan-Erik Ljusberg. – Vi har så många utredningar igång idag så vi orkar, kan inte, har inte möjlighet att driva fler, trots att vi med stor säkerhet skulle kunna driva fler till framgång i domstol, säger han. Finns det karteller idag som ni inte har resurser att ingripa emot? – Svar ja.
Ola Henriksson