Rosengren uppmanas avgå

Björn Rosengren måste avgå som ordförande för Norrbottens socialdemokratiska partidistrikt. Det kräver Facket SECO Norrbottens avdelningsstyrelse.
Enligt SECOs regionordförande Elof Isaksson är läget mycket allvarligt för länets socialdemorater efter valet med inre motsättningar och annat. Det krävs en nytändning och då duger det inte med en ordförande som ingår i Stenbäckssvären anser SECO. Därför föreslår man att Anders Sundström tar över ordförandeklubban i det socialdemokratiska partidistriktet.