Domstol stöder skärpta avgaskrav i USA

Ett utslag i en federal domstol i den amerikanska delstaten Vermont ses som ett stort nederlag för den amerikanska bilindustrin.

General Motors och Daimler Chrysler hade stämt delstaten Vermont sedan den stiftat en delstatslag som kräver att utsläppen av koldioxid från personbilar och lätta lastbilar ska minska med 30 procent från 2009 års modeller.

Domstolen slog fast att Vermont har rätt att stifta en sådan lag även om den går betydligt längre i kraven på bilindustrin än de federala bestämmelserna.

Också Kalifornien och flera andra delstater har stiftat liknande tvingande lagar om minskade utsläpp från bilarna.