Sverige kräver stopp för torskfiske i Västerhavet

Den svenska jordbruksministern Ann-Christin Nykvist vill att totalstoppet för att fiska torsk även ska gälla i Kattegatt, Skagerack och den irländska sjön, och väntas lägga fram det kravet på EU:s ministermöte nästa vecka.
Sveriges inställning när det gäller torsken i Nordsjön är klar, säger Ann-Christin Nykvist: - Vår position är att man ska följa den vetenskapliga, biologiska rådgivningen och då innebär det att man ska inte fiska torsk för närvarande och vi driver linjen ett stopp för torskfisket, säger hon. Havsforskningsrådet vill ha totalstopp För sex veckor sedan sade det Internationella Havsforskningsrådet i sitt vetenskapliga underlag att det bör bli ett totalstopp för torskfiske i Västerhavet nästa år det vill säga i Kattegatt, Skagerrack och Irländska sjön. EU-kommissionen vågade inte gå lika långt: i förrgår sa kommissionen att kvoterna bör minska mellan 40 och 80 procent. För Kattegatt föreslog man en halvering, men även det är för mycket i Kattegatt anser Ann-Christin Nykvist: - Vi har inte sett de exakta förslagen än men vår position är noll torskfiske i Kattegatt, säger hon. Östersjöfisket stoppas i mars När det gäller det redan beslutade svenska torskfiskestoppet för Östersjön kommer det att träda i kraft tidigast den första mars nästa år. Först måste man få godkänt från EU-kommissionen: - Vad vi nu arbetar med är att skicka notifieringar och information till EU-kommissionen för att få ett stopp för torskfisket i Östersjön och få klartecken för att ge ekonomisk ersättning till de fiskare som berörs, säger hon. Hälften av torskarna som krävs En underrättelse går nu till EU-kommissionen strax före jul vad gäller det biologiska underlaget för beslutet om ett ensidigt stopp för torskfisket i svenska vatten i Östersjön. Torskbeståndet uppskattas idag till 85 000 ton medan en undre biologisk gräns anses vara minst 160 000 ton. I början av nästa år skickas underrättelsen till EU som berör ersättning till fiskarna. Kan då provfisket i den svenska zonen nyligen som visade på mer torsk än tidigare ändra på det svenska beslutet: - Det är mycket glädjande att torsken har återhämtat sig men det är alldeles för tidigt att säga att faran är över. Vi måste provfiska på fler ställen än i Sverige och det är först i juni som vi vet resultatet av de här provfiskningarna, säger hon.
Ingrid Gustavsson