Electrolux lämnar Paris och Zürich

Kylskåpstillverkaren Electrolux lämnar börserna i Paris och Zürich.
Anledningen är att handeln i Elextroluxaktien varit för liten på dom här marknaderna. Bolaget ska även i fortsättningen vara noterat i Stockholm London och på Nasdaqbörsen i USA.