Vårdnadsbidrag kan bli verklighet i länet

Intresset för att införa vårdnadsbidraget på 3 000 kronor till föräldrar som vill stanna hemma med sina små barn, varierar kraftigt mellan de Sörmländska kommunerna. I de blått styrda kommunerna är man positiv till bidraget medan man i de röda inte är lika förtjusta.

I Strängnäs är inget beslutat än, men Ann Landerholm, moderat och ordförande i kommunstyrelsen där, är för att införa vårdnadsbidraget.

– Jag tycker att det är en bra reform som ger människor valfrihet, säger Ann Landerholm.

Från och med den första juli 2008 får de kommuner som vill införa vårdnadsbidrag. Det handlar om att ge 3 000 kronor i månaden till de föräldrar som vill stanna hemma med sina små barn.

Förslaget kommer ursprungligen från Kristdemokraterna och när Sveriges Radio Sörmland ringde runt till kommunerna i länet visade det sig att det är en klar skillnad om vad man tycker om bidraget beroende på kommunens styrning.

De blåstyrda kommunerna tyckte det var en bra idé och att det blir mer makt åt föräldrarna när de får ytterliggare en valmöjlighet för sitt barn. De rödstyrda kommunerna var inte lika positiva. De menar att det påverkar integrationen, att det kan vara en kvinnofälla och att valfriheten som borgarna förespråkar inte gäller alla.

– Det är jättebra att man får välja, men det är ju inte en valfrihet för alla utan bara några, säger Jimmy Jansson, socialdemokrat och vice ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna.

Caroline Karlsson
caroline.karlsson@sr.se