Två kunskapspriser till Uppsala

Studentnätverket Individuell Kunskapsutveckling, IKU, i Uppsala samt Uppsalabon Hans Rosling, är professor i folkhälsa, har både fått årets så kallade Kunskapspris.

IKU ordnar kurser där universitetsstudenter undervisar högstadie- och gymnasieelever i matematik och fysik. De fick Kunskapspriset i kategorin Skola/utbildningsväsende med motiveringen ”att detta studentnätverk under nio års tid har lyckats öka intresset för matematik och fysik hos tusentals högstadie- och gymnasieelever”.

Uppsalabon Hans Rosling är professor i folkhälsa vid Karolinska institutet i Stockholm. Han fick priset i kategorin offentlig verksamhet ”för att han i sin roll som professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet på ett oerhört engagerat, pedagogiskt och inspirerande sätt sprider kunskap om hälsotillståndet i världen.”

Pristagarna fick 250 000 kronor vardera, som delades ut i går kväll vid en tillställning i Stockholm.