Socialbidragstagare blev utan pengar

Eriksbergs kommundel i Uppsala har på grund av datorproblem inte kunnat betala ut socialbidrag. Sedan tisdag i förra veckan har det varit fel på vissa utbetalningar.
Att man inte kunnat göra några utbetalningar beror på ett datafel som uppstod i början på förra veckan. Postgirot som står för utbetalningarna hade inte skickat ut den elektroniska nyckel som kommunen ska få med jämna mellanrum. Trots det så skickades ett antal betalningar iväg - utan den här elektoniska nyckeln. Det ledde till att 100000 kronor nu är försvunna. Var de finns idag är det ingen som riktigt vet. Kjell Holm, som är chef för socialkontoret i Eriksberg, är ändå säker på att de pengarna ska komma till rätta, men det är en klen tröst för de som har fått vänta i mer än en vecka på sina pengar. Fram till och med idag så var det enda kommunen kunde erbjuda en så kallad rekvisition, en papperslapp med socialens stämpel som man tar med sig till affären och byter mot mat för dagen. Några kontanta utbetalningar har inte gjorts. Efter att Upplandsnytt börjat uppmärksamma problemen har kommundelsledningen nu beslutat att ändå ordna med en tillfällig form av kontant utbetalning till dem som varit utan pengar i mer än en vecka.