Kortare väntetider i väst

Västra Götalandsregionen vidtar nu åtgärder för att färre patienter ska behöva vänta på vård i mer än tre månader.

Bland annat har särskilda vårdgarantisamordnare utsetts på sjukhusen. Dessutom har man bildat nätverk mellan sjukhusen för att utnyttja regionens totala kapacitet.

Dessutom ska planer begäras in från samtliga sjukhus för hur vårdgarantin ska uppfyllas senast vid årets slut.

Lång väntetid gäller framför allt inom ortopedi, handkirurgi, ryggkirurgi, fetmaoperationer och utprovning av hörapparat.