Turistnäringen uppvaktade departement

Idag uppvaktade en gotländsk delegation jordbruksdepartementet med anledning av den höjda resegarantin som påverkar gotländska turistföretag från årsskiftet.
Landshövding Lillemor Arvidsson och representanter för turistnäringen träffade statssekreterare Ingrid Pettersson för att diskutera problemen. Den gotländska turistnäringen fortsätter oförtrutet att kräva en Lex Gotland, en särskild laganpassning av resegarantin till gotländska förhållanden. Nästa vecka hoppas landshövdning Lillemor Arvidsson kunna ta upp frågan även med turistminister Ulrika Messing. Dom gotländska synpunkterna ska också diskuteras med jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist snarast.