Länsmusiken kräver mer pengar

På måndag reser en delegation från Länsmusiken Musik i Gävleborg till Stockholm för att kräva nästan fördubblade statliga anslag inför nästa år. Önskemålet är nio miljoner kronor, fyra miljoner mer än idag.
Musik i Gävleborg missgynnas ekonomiskt i jämförelse med grannlänen, trots att uppdraget att sprida musikkultur i länet är detsamma. Det beror i sin tur bland annat på den nu historiska orsaken att Länsmusikorganisationen vid starten 1988 saknade en Regionsmusikkår, och därför var ovanligt liten.