Svårt för Sydöstran i framtiden tror medieforskare

Framtiden för Sydöstran och andra tidningar som står utan samarbetspartner från dagspressen kommer att bli oviss och svår.
Det tror Karl-Erik Gustafsson, massmedieforskare på Handelshögskolan i Göteborg. Utvecklingen inom dagspressen gör att det på sikt inte kommer att finnas utrymme för självständiga mindre lokaltidningar, anser Karl-Erik Gustafsson. Sydöstran är en av fyra socialdemokratiska tidningar som inte sökt samarbete med andra dagstidningar.