Kraftiga besparingar på funktionshindrade

Västerås stad vill spara 32 miljoner kronor på utvecklingsstörda och psykiskt funktionshindrade. - Förslaget innebär kommunarrest för de drabbade, säger länsordföranden för FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, till P4 Västmanland.
Enligt sparförslaget ska pengarna till dagcenterverksamhet minskas. Det kan, enligt förslaget innebära att en förälder som har sitt vuxna utvecklingsstörda barn boende hemma, kan vara tvungen att sluta sitt jobb för att ta hand om sitt barn de dagar det inte finns daglig verksamhet. Ledsagarservicen för människor som bor i gruppbostad ska också bort, enligt förslaget - tanken är att personalen ska kunna fungera som ledsagare. Dessutom ska möjligheten att få ledsagare utanför kommunen helt tas bort. Anita Beventorp, länsordförande för FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, säger till P4 Västmanland att det är som att sätta funktionshindrade i kommunarrest. - Man ska inte glömma att det här är vuxna personer med samma behov som du och jag att kunna vistas utanför Västerås. Hon vänder sig också emot tanken att anhöriga ska ta större ansvar på dagtid. - Föräldraansvaret upphör vid 18 år. Vad är det som säger att åldriga föräldrar ska ha sina vuxna barn hemma på dagarna? Det slutliga beslutet om besparingarna tas av Nämnden för funktionshindrade på måndag.