Stödet för svenskt EMU-medlemskap minskar

På fredagen publicerades ännu en opinionsundersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) som visar att stödet för ett svenskt medlemskap i valutaunionen EMU minskar.
SCB:s mätning, där 7.000 svenskar har deltagit, visar att 39,9 procent är för ett medlemskap i EMU, medan 34,7 procent skulle rösta nej. Sedan i maj har stödet för medlemskap minskat, medan motståndet ökat. En fjärdedel av dem som svarat är osäkra.