Oskarshamn erkänner fel vid tvångsomhändertagande

I fallet med tvångsomhändertagandet av sonen till det begåvningshandikappade paret i Oskarshamn, erkänner nu tjänstemän i kommunen att vissa fel begicks när kommunen tog hand om barnet.
Till exempel informerades inte föräldrarna i tillräcklig grad om möjligheterna att överklaga barnets placering. Morföräldrarna erbjöd sig också att hjälpa föräldrarna om de fick behålla sonen, men utredningen om morföräldrarnas förmåga att hjälpa var inte tillräckligt omfattande, anser länsstyrelsen. Efter att ärendet prövats i länsrätt och kammarrätt avslog regeringsrätten parets ansökan om prövningstillstånd, men i januari ska länsrätten åter pröva ärendet. Sammanlagt har nu ett femtiotal anmälningar om tvångsomhändertagandet kommit in till justitieombudsmannen (JO) mot Oskarshamns kommun.