Lantbrukare välkomnar EU-beslut om jordbruksstöd

I fredags blev det klart att EU:s nya medlemsländer kommer att fasas in i EU:s omfattande jordbruksstöd. Ett beslut som bland annat statsminister Göran Persson inte gillar, eftersom han istället vill skrota dagens stödsystem innan nya medlemmar kommer med. Men inom den svenska bonderörelsen, LRF, välkomnas EU:s besked. (Ekot)
– Vi tycker att det är ett förhållandevis rimligt bud som ger kandidatländerna möjlighet att successivt få del utav den jordbrukspolitik som gäller i nuvarande länder och som samtidigt innebär att nuvarande länder inte ser alltför allvarliga försämringar i den politik som gäller framgent, säger Lars Erik Lundkvist som är jordbrukspolitisk chef på LRF. Infasning med 25 procent av stödet Jordbruksstödet har varit en av de stora stötestenarna i förhandlingarna med de blivande medlemsländerna. Framför allt Polen med sina flera miljoner smålantbruk skulle med dagens stödnivåer svälja en stor del av pengarna. EU vill därför se en långsam infasning för att om tio år vara uppe i samma nivåer som de gamla medlemmarna har. Risk för kollaps De nya medlemsländerna har talat om orättvisor medan flera andra varnat för risken att hela systemet kollapsar med högre stödnivåer. Från bland annat svenskt regeringshåll har man dessutom drivit kravet på att hela dagens stödsystem först borde skrotas, för om de tio länderna kommer med i dagens system finns risken för att det hela cementeras, menar man. Men LRF anser inte att avregleringen brådskar, och därför tycker Lars Erik Lundkvist att fredagens besked är bra.
Daniel Rundqvist

Uppgörelsen innebär att de tio länderna i början av tioårsperioden i princip får en fjärdedel av det jordbruksstöd som EU:s nuvarande femton medlemmar får.