NATO och EU ense om krisstab

I skuggan av EU-toppmötet i Köpenhamn lyckades NATO och EU på fredagskvällen också lösa en två år gammal tvist om hur unionen ska kunna utnyttja försvarsalliansens militära planeringsresurser i krislägen där bara EU-trupp sätts in. Därmed får EU tillgång till dom stabsresurser som krävs för att kunna hantera EU:s egen militära krisstyrka.