Tanker kvar på grund vid Klaipeda

Oljetankfartyget Princess Pia står kvar på grundet vid inloppet till östersjöhamnen Klaipeda i Litauen.
Litauens president, Valdas Adamkus, är skarpt kritisk och anser att myndigheterna har underskattat riskerna med grundstötningen. Också Greenpeace är kritiskt till hur långsamt Litauens myndigheter har agerat, och oroas över vad som kan hände om vädret i Klaipeda blir sämre. En del olja började på eftermiddagen pumpas över till andra fartyg.