Samarbete NATO-EU

EU:s militära krisstyrka kommer att få ta del av försvarsalliansen Natos resurser.
Efter en två år lång tvist blev en uppgörelse om detta klar på fredagskvällen i Bryssel. Enligt uppgörelsen ska EU få tillgång till de stabsresurser som krävs för att kunna hantera EU:s egen militära krisstyrka.