Gotlänningar långtidssjukskrivna kortare tid

Långtidsjukskrivna på Gotland är sjukskrivna kortare tid än en långtidssjukskriven på fastlandet. I snitt är långtidssjukskrivningarna en månad kortare, ungefär sex månader.
Statistiken från riksförsäkringsverket pekar också på att det är vanligare på Gotland än i övriga landet att lantbrukare är långtidssjukskrivna. Få av de som sjukskrivs har tidigare varit sjuka någon längre tid.