Ytterligare kritik mot sparförslag i Västerås

Nu höjs fler kritiska röster mot det sparförslag på 42 miljoner kronor vid de sociala nämnderna i Västerås. Det är Elisabet Fridén, gruppledare för kristdemokraterna och andra vice ordförande i nämnden för funktionshindrade, som är starkt kritisk mot förslaget.
Fridén är bland annat negativ till att de fyra träffpunkterna för psykiskt funktionshindrade eventuellt läggs ner liksom minskade bidrag till boenden för LSS-gruppen. Hon betonar hur viktigt det är att följa de lagar som finns vad gäller bland annat LSS, Lagen om stöd och service. Som P4 Västmanland rapporterat tidigare kritiseras sparförslagen kraftigt av många berörda, bland andra FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn. Kritiken gäller bland annat att pengarna till dagcenterverksamhet ska minskas. I förslaget står att det kan innebära att en föräldrer som har sitt vuxna utvecklingsstörda barn boende hemma, kan vara tvungen att sluta sitt jobb för att ta hand om sitt barn de dagar det inte finns daglig verksamhet. Ledsagarservicen för människor som bor i gruppbostad ska också bort, enligt förslaget. Tanken är att personalen ska kunna fungera som ledsagare. Dessutom ska möjligheten att få ledsagare utanför kommunen helt tas bort.