Socialbidrag borde kunna betalas ut kontant

Chefen för socialkontoret i Eriksberg, Uppsala, vill att det ska gå att betala ut bidrag kontant när datorerna krånglar. Det går inte idag vilket ledde till att närmare 30 personer som inte fick ut sina pengar.
-Det man måste göra är att säkra systemen så långt som möjligt, men det måste också finnas möjligheter till kontant utbetalning, säger Kjell Holm, chef för socialkontoret Eriksberg, Uppsala. -Det ligger i socialbidragets karaktär, ofta är det personer som snabbt behöver pengar till sin försörjning. Men mellan 20 och 30 personer fick nu, på grund av datakrångel, vänta på sina pengar. Det enda socialkontoret kunde erbjuda var en rekvisition, ett kvitto att visa upp i affären för att kunna köpa mat för dagen. Kontant utbetalning gick alltså inte. Enligt Kjell Holm är ett nytt system på gång inför nästa år.