Trafiksäkerhetsföretag får pengar av Vägverket

Företaget Secure Traffic in Sweden med säte i Falun har blivit 300 000 kronor rikare. De är nämligen ett av de femton företag som får pengar från Vägverkets så kallade skyltfond.
Det är alltså Vägverket som delar ut 4 miljoner kronor från sin Skyltfond. 300 000 kronor av dem gick till Secure Traffick i Falun som arbetar med trafiksäkerhet. En förutsättning för att få ekonomiskt bidrag från Vägverket. - Vi har utvecklat en apparat som man sätter i bilen och som varnar om man kör för fort och talar om när det blir nya hastighetsbestämmelser, säger Jonas Hallenberg, vd för Secure Traffic in Sweden, till Dalanytt. Apparaten har kontakt med en stor databas där Vägverkets hastigheter ligger inprogrammerade. Med hjälp av ett så kallat GPS-system så vet datasystemet var bilen befinner sig och kan då ge rätt hanstighetsangivelser. Men det här systemet är ännu inte heltäckande. Hastighetsangivelser i tätorterna saknas. Det är därför Secure Traffic in Sweden har fått pengar. - Vi ska ta fram teknik för att föra in också dessa i datasystemet. Liknande försök som Vägverket tidigare gjort visar att trafiksäkerhetsvinsterna är stora med ett sådant här system. Folk blir bättre på att följa hastighetsbestämmelserna. Systemet har således en samhällsekonomisk betydlese. - Det är vinst för alla. Att skada sig i en trafikolycka är tragiskt. Företaget räknar med att anställa fler personer till verksamheten i Falun sedan man nu fått det ekonomiska bidraget av Vägverket.