Optimistiskt näringsliv

Det är optimistiska tongångar inom näringslivet i Västsverige. Det visar den konjunkturbarometer som Västra Götalands-regionen har tagit fram tillsammans med Statistiska Centralbyrån.
Västsverige har klarat sig överraskande bra från den internationella lågkonjunkturen - och har klarat sig bättre än övriga Sverige, konstateras det i barometern som bygger på en enkät bland tusen västsvenska företag. Men skillnaderna är stora inom Västsverige. Halland och Sjuhärad står starkast. Osäkerheten finns framför allt i Fyrbodal med en svag konjunktur inom tillverkningsindustrin. Problemen kan också stavas Saab, som ju nyligen varslade om uppsägning av 1 300 personer. Saab - och dess underleverantörer - är mycket beroende av den internationella konjunkturen - och bilförsäljningen går trögt både i USA och i Europa. Även för byggnadsindustrin pekar kurvorna neråt -inom hela Västsverige. Men sammantaget ser det alltså relativt ljust ut. Det gäller framför allt detaljahandeln - och det beror ingalunda bara på julhandeln.