Uppgörelse i Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun och fackförbundet Syndikalisterna har enats om en uppgörelse i striden om skyddsombudet PG Magnusson i kommunen. Magnusson får motsvarande runt 2 årslöner för att sluta med omedelbar verkan. I sin egenskap av skyddsombud har Magnusson kritiserat arbetsmiljön på socialkontoret i kommunen. Kommunledningen anser att man saknar förtroende för Magnuson som varit uttagen i enmansstrejk av syndikalisterna de senaste månaderna.