Säfflekritiken fall för JK

Riksdagsledamöternas hårda kritik mot personalen och förhållandena på flyktingförläggningen i Säffle kommer nu att utredas av Justitiekanslern, JK.
Personalen anmälde politikerna till polisen och åklagare Tomas Olsson i Karlstad konstaterar att kritiken mot förhållandena på förläggningen framfördes i massmedia och därför handlar det om eventuella brott mot tryck- och yttrandefrihet. Två av de mest kritiska politikerna är riksdagsledamöter för moderaterna och nu kräver de tre lokala moderata föreningarna i Säffle att partistyrelsen granskar riksdagsledamöternas agerande. Enligt Säffle-moderaterna har personalen på förläggningen utsatts för en kampanj utan att ens få chansen att bemöta kritiken.