Har ledningen kontroll

Problemen med bokföringen i Bergs kommunala bostadsbolag kan vara ett tecken på att bolagets ledning håller på att tappa kontrollen.
Det menar Gunnel Fallgren, civilekonom som arbetar på polisens ekorotel. Som Radio Jämtland kunde berätta igår släpar det kommunala bolaget Bergs hyreshus efter med sin grundbokföring, just nu ligger dom mer än en månad efter. -Man ska bokföra så fort man har en faktura eller motsvarande handling, säger Gunnel Fallgren. Men hon vill inte uttala sig om VD:n för Bergs hyreshus gjort sig skyldig till något brott.